Aphidoletes aphidomyza + Dysaphis plantaginea 1 (3264 x2448) Malus domestica


aphidoletes aphidomyza + Dysaphis plantaginea 2 (724 x 944) Malus domestica


Aphidoletes aphidomyza + Dysaphis plantaginea 3 (3648 x 2736 + RAW) Malus domestica


Aphidoletes aphidomyza + Dysaphis plantaginea 4 (3648 x 2736 + RAW) Malus domestica


Aphidoletes aphidomyza + Dysaphis plantaginea 5 (3648 x 2736 + RAW) Malus domestica


Aphidoletes aphidomyza + Dysaphis plantaginea 6 (3648 x 2736 + RAW) Malus domestica


Aphidoletes aphidomyza + Dysaphis plantaginea 7 (3648 x 2736 + RAW) Malus domestica


Aphidoletes aphidomyza + Dysaphis plantaginea 8 (3648 x 2736 + RAW) Malus domestica


Aphidoletes aphidomyza + Hyalopterus pruni 9 ( 3264 x 2448) Prunus domestica 'Ive'


Aphidoletes aphidomyza + Hyalopterus pruni 10 (948 x 736) Prunus domestica


Aphidoletes aphidomyza + Myzus carasi 11 (3264 x 2448) Prunus avium


Aphidoletes aphidimyza +Myzus carasi 12 (1492 x 1108) Prunus avium