Hemerobiidae pupae 1 (3648 X 2736 + RAW) Fragaria x ananassa


Hemerobiidae pupae 2 (3648 X 2736 + RAW) Fragaria x ananassa


Hemerobiidae pupae 3 (3648 X 2736 + RAW) Fragaria x ananassa